Lavastus jutustab Piirsalu küla loo algusest kuni tänapäevani. Etenduses osalevad külaelanikud, küla segakoor ja rahvatantsijad.