Missioon

Liiva Muuseumtalu on ühe Läänemaa talu vaimse- ja materiaalse pärandi hoidja ning väärtustaja ja ajaloomälu edasikandja. Soovime säilitada ja tutvustada ühe Läänemaa talu lugu läbi ajaloo.

Visioon

Talukultuuri traditsioonide, külaelu ja talumajapidamise põhimõtete alahoidmine ja arendamine ning nende teadvustamine ürituste kaudu.